PDB File

? Cách mở file .PDB? Những phần mềm mở file .PDB và sửa file lỗi. Convert N/A PDB file sang định dạng khác.

.PDB File Extension

   
File name PDB File
File Type 1Program Database
Nhà phát triển N/A
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (244 Bình chọn)

File .PDB là file gì?

PDB là Database Files - 1Program Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin PDB Một là một tập tin cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau, bao gồm cả Pegasus, Quicken, MS Visual Studio, và phần mềm Palm Pilot. Nó lưu trữ dữ liệu trong một định dạng cấu trúc và thường được cài đặt với các ứng dụng tương ứng.

What is a PDB file?

A PDB file is a database file used by various applications, including Pegasus, Quicken, MS Visual Studio, and Palm Pilot software. It stores data in a structured format and is typically installed with the corresponding application.

Cách mở .PDB file

Để mở file .PDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Intuit Quicken
  • Intuit Quicken
  • Palm Desktop
  • STDU Viewer
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .PDB

File .PDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *