PDC File

? Cách mở file .PDC? Những phần mềm mở file .PDC và sửa file lỗi. Convert N/A PDC file sang định dạng khác.

.PDC File Extension

   
File name PDC File
File Type Lizard Safeguard Secure PDF File
Nhà phát triển LockLizard
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (24 Bình chọn)

File .PDC là file gì?

PDC là Encoded Files - Lizard Safeguard Secure PDF File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LockLizard.

Bảo vệ bản quyền .PDF tập tin được mã hóa với Lizard phần mềm bảo vệ an ninh PDF; bảo vệ các tài liệu PDF từ viewing trái phép, sao chép, chia sẻ, chỉnh sửa, màn hình grabbing, và in ấn.

What is a PDC file?

Copy-protected .PDF file encrypted with Lizard Safeguard PDF security software; protects the PDF document from unauthorized viewing, copying, sharing, modifying, screen grabbing, and printing.

Cách mở .PDC file

Để mở file .PDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDC do người dùng đóng góp.

  • WaveLab LE
  • The Print Shop Premier Edition
  • The Print Shop Premier Edition
  • The Print Shop
  • WaveLab Elements
  • PowerDesk
  • PowerDesk

Chuyển đổi file .PDC

File .PDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *