PDE File

? Cách mở file .PDE? Những phần mềm mở file .PDE và sửa file lỗi. Convert Text PDE file sang định dạng khác.

.PDE File Extension

   
File name PDE File
File Type 1Arduino Sketch
Nhà phát triển Arduino
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (30 Bình chọn)

File .PDE là file gì?

PDE là Developer Files - 1Arduino Sketch, dưới định dạng Text được phát triển bởi Arduino.

ứng dụng phần mềm được viết với Arduino, một IDE sử dụng cho prototyping điện tử; chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Arduino; cho phép các nhà phát triển để điều khiển thiết bị điện tử trên một bảng mạch Arduino.

What is a PDE file?

Software application written with Arduino, an IDE used for prototyping electronics; contains source code written in the Arduino programming language; enables developers to control the electronics on an Arduino circuit board.

Cách mở .PDE file

Để mở file .PDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDE do người dùng đóng góp.

  • ArduinoDroid
  • Arduino
  • Arduino
  • Autodesk Tinkercad
  • Arduino Web Editor
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .PDE

File .PDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *