PDER File

? Cách mở file .PDER? Những phần mềm mở file .PDER và sửa file lỗi. Convert Binary PDER file sang định dạng khác.

.PDER File Extension

   
File name PDER File
File Type ProntoDoc for Excel Conventional Document
Nhà phát triển Step Function
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PDER là file gì?

PDER là Page Layout Files - ProntoDoc for Excel Conventional Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Step Function.

Tập tin được sử dụng bởi ProntoDoc cho Excel (PDE), Microsoft Excel plug-in sử dụng để tạo ra tài liệu kinh doanh; cửa hàng một mẫu tài liệu và bao gồm dữ liệu đã được dân cư từ một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu nguồn (SQL Server, SharePoint, và Oracle được hỗ trợ); được sử dụng để render ProntoDoc cho Excel mẫu (file .PDE) vào XLSX, .PDF và các tập tin .XPS; hữu ích trong bối cảnh kinh doanh để tạo báo cáo tự động.

What is a PDER file?

File used by ProntoDoc for Excel (PDE), a Microsoft Excel plug-in used for generating business documents; stores a document template and includes data that was populated from one or more source databases (SQL Server, SharePoint, and Oracle are supported); used for rendering ProntoDoc for Excel templates (.PDE files) into .XLSX, .PDF and .XPS files; useful in business contexts for automatic report generation.

Cách mở .PDER file

Để mở file .PDER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDER do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019

Chuyển đổi file .PDER

File .PDER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *