PDEX File

? Cách mở file .PDEX? Những phần mềm mở file .PDEX và sửa file lỗi. Convert N/A PDEX file sang định dạng khác.

.PDEX File Extension

   
File name PDEX File
File Type Orient Computer Encrypted Data File
Nhà phát triển Orient Computer
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .PDEX là file gì?

PDEX là Encoded Files - Orient Computer Encrypted Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Orient Computer.

Một tập tin PDEX là một tập tin dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi phần mềm mã hóa Orient Computer. Nó chứa một tập tin đã được mã hóa cho các mục đích an ninh, chẳng hạn như bảo vệ chống lại nhiễm phần mềm độc hại hoặc truy cập trái phép. file PDEX có thể được tạo ra bằng ProtectData, Mail Protect, OricomSecureFP, và an ninh Folder.

What is a PDEX file?

A PDEX file is an encrypted data file created by Orient Computer encryption software. It contains a file that has been encrypted for security purposes, such as protecting against malware infection or unauthorized access. PDEX files may be created by ProtectData, Mail Protect, OricomSecureFP, and Security Folder.

Cách mở .PDEX file

Để mở file .PDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDEX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PDEX

File .PDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *