PDF-1 File

? Cách mở file .PDF-1? Những phần mềm mở file .PDF-1 và sửa file lỗi. Convert Binary PDF-1 file sang định dạng khác.

.PDF-1 File Extension

   
File name PDF-1 File
File Type Renamed PDF File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .PDF-1 là file gì?

PDF-1 là Page Layout Files - Renamed PDF File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PDF-1 là một tập tin .PDF đã được đổi tên từ .pdf để .pdf-1. Nó được lưu trong định dạng PDF, mà thường được sử dụng để lưu trữ tài liệu và ấn phẩm trong một định dạng chuẩn có thể được xem trên nhiều nền tảng. PDF-1 file thường được đổi tên để cho biết rằng họ là những PDF đầu tiên hoặc thứ hai trong một loạt các tập tin PDF.

What is a PDF-1 file?

A PDF-1 file is a .PDF file that has been renamed from .pdf to .pdf-1. It is saved in the PDF format, which is commonly used for storing documents and publications in a standard format that can be viewed on multiple platforms. PDF-1 files are typically renamed to indicate that they are the first or second PDF in a series of PDF files.

Cách mở .PDF-1 file

Để mở file .PDF-1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDF-1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDF-1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDF-1 do người dùng đóng góp.

 • Evince
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe Acrobat Reader DC
 • Microsoft Word 2019
 • LibreOffice
 • LibreOffice
 • Apple Preview
 • Apple Pages
 • KPDF
 • KDE Okular

Chuyển đổi file .PDF-1

File .PDF-1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *