PDFIG File

? Cách mở file .PDFIG? Những phần mềm mở file .PDFIG và sửa file lỗi. Convert XML PDFIG file sang định dạng khác.

.PDFIG File Extension

   
File name PDFIG File
File Type PDF Index Generator Project File
Nhà phát triển PDF Colony Software
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .PDFIG là file gì?

PDFIG là Data Files - PDF Index Generator Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi PDF Colony Software.

hồ sơ dự án cứu bởi PDF Index Generator, một chương trình dùng để tạo ra các chỉ số cuốn sách cho các tập tin .PDF; chứa tất cả các dữ liệu được tạo chỉ mục, cũng như các thiết lập dự án cho các chỉ số, chẳng hạn như tên tập tin đầu vào, số trang chỉ mục, và lời nói để bao gồm hoặc loại trừ; lưu trong một định dạng XML.

What is a PDFIG file?

Project file saved by PDF Index Generator, a program used to create book indexes for .PDF files; contains all generated index data, as well as the project settings for the index, such as the input filename, pages numbers to index, and words to include or exclude; saved in an XML format.

Cách mở .PDFIG file

Để mở file .PDFIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDFIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDFIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDFIG do người dùng đóng góp.

  • PDF Colony PDF Index Generator
  • PDF Index Generator
  • PDF Index Generator

Chuyển đổi file .PDFIG

File .PDFIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *