PDFXML File

? Cách mở file .PDFXML? Những phần mềm mở file .PDFXML và sửa file lỗi. Convert XML PDFXML file sang định dạng khác.

.PDFXML File Extension

   
File name PDFXML File
File Type Adobe PDFXML Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (87 Bình chọn)

File .PDFXML là file gì?

PDFXML là Page Layout Files - Adobe PDFXML Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được lưu trong định dạng PDFXML, một đại diện XML của một tập tin .PDF được phát triển như là một phần của Dự án Mars tại Adobe Labs, nhưng sau đó đã bị dừng; cho phép trao đổi các nội dung PDF giữa các ứng dụng sử dụng XML.

What is a PDFXML file?

File saved in the PDFXML format, an XML representation of a .PDF file that was developed as part of the Mars Project at Adobe Labs, but was later discontinued; allows interchange of PDF content between applications using XML.

Cách mở .PDFXML file

Để mở file .PDFXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDFXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDFXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDFXML do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional English
  • Any Video Converter Professional
  • Adobe Reader
  • Adobe Reader

Chuyển đổi file .PDFXML

File .PDFXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *