PDG File

? Cách mở file .PDG? Những phần mềm mở file .PDG và sửa file lỗi. Convert Binary PDG file sang định dạng khác.

.PDG File Extension

   
File name PDG File
File Type Print Shop Deluxe Design File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .PDG là file gì?

PDG là Page Layout Files - Print Shop Deluxe Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

thiết kế Trang được tạo bởi In Broderbund của cửa hàng Phòng xuất bản phần mềm; chứa đồ họa, văn bản và thông tin bố trí trang; có thể được sử dụng để lưu tài liệu quảng cáo, lịch, thư mời, bản tin, và in khác.

What is a PDG file?

Page design created by Broderbund's Print Shop Deluxe publishing software; contains graphics, text, and page layout information; may be used for saving brochures, calendars, invitations, newsletters, and other prints.

Cách mở .PDG file

Để mở file .PDG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDG do người dùng đóng góp.

  • Broderbund The Print Shop Deluxe
  • The Print Shop
  • The Print Shop
  • Print Designer GOLD
  • MetaCAM application
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PDG

File .PDG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *