PDH File

? Cách mở file .PDH? Những phần mềm mở file .PDH và sửa file lỗi. Convert N/A PDH file sang định dạng khác.

.PDH File Extension

   
File name PDH File
File Type ProntoDoc for Word Browser Display Document Template
Nhà phát triển Step Function
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PDH là file gì?

PDH là Page Layout Files - ProntoDoc for Word Browser Display Document Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Step Function.

Tập tin được sử dụng bởi ProntoDoc cho Word (PDW), một plug-in cho Microsoft Word cho phép người dùng các mẫu tài liệu tự động điền; cửa hàng một mẫu tài liệu và bao gồm các trang cấu trúc bố trí cũng như các lĩnh vực mẫu được lấp đầy bởi dữ liệu từ một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu nguồn (SQL Server, SharePoint, và Oracle được hỗ trợ); sử dụng cho các nội dung tạo phù hợp với các định dạng .mht.

What is a PDH file?

File used by ProntoDoc for Word (PDW), a plug-in for Microsoft Word that allows users to auto-fill document templates; stores a document template and includes the page layout structure as well as template fields that are filled by data from one or more source databases (SQL Server, SharePoint, and Oracle are supported); used for generating content conforming to the .MHT format.

Cách mở .PDH file

Để mở file .PDH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Word 2019

Chuyển đổi file .PDH

File .PDH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *