PDM File

? Cách mở file .PDM? Những phần mềm mở file .PDM và sửa file lỗi. Convert N/A PDM file sang định dạng khác.

.PDM File Extension

   
File name PDM File
File Type 1PowerDesigner Database File
Nhà phát triển SAP
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .PDM là file gì?

PDM là Database Files - 1PowerDesigner Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SAP.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra với Sybase PowerDesigner, một mô hình doanh nghiệp và chương trình thiết kế; lưu trữ thông tin cơ sở dữ liệu cũng như tài liệu tham khảo để các file khác, chẳng hạn như định nghĩa cơ sở dữ liệu (.XDB) tập tin và mô hình định nghĩa (.XEM) tập tin.

What is a PDM file?

Database created with Sybase PowerDesigner, an enterprise modeling and design program; stores database information as well as references to other files, such as the database definition (.XDB) file and model definition (.XEM) files.

Cách mở .PDM file

Để mở file .PDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDM do người dùng đóng góp.

  • SAP PowerDesigner
  • DVD Photo Slideshow Professional
  • DVD Photo Slideshow Professional
  • Photo DVD Maker Professional
  • PowerDesigner
  • Photo DVD Slideshow Professional
  • Photo DVD Slideshow Professional

Chuyển đổi file .PDM

File .PDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *