PDMOD File

? Cách mở file .PDMOD? Những phần mềm mở file .PDMOD và sửa file lỗi. Convert Zip PDMOD file sang định dạng khác.

.PDMOD File Extension

   
File name PDMOD File
File Type Payday Modification Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PDMOD là file gì?

PDMOD là Game Files - Payday Modification Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin Một PDMOD là một kho lưu trữ sửa đổi được sử dụng bởi trò chơi Payday, như Payday 2 và Payday: The Heist. Nó bao gồm một sửa đổi trò chơi Payday, được sử dụng để thay thế mô hình, âm thanh, hoặc kết cấu xuất hiện trong các trò chơi Payday. file PDMOD cũng có thể được sử dụng để ghi đè lên chương trình Payday.

What is a PDMOD file?

A PDMOD file is a modification archive used by Payday games, such as Payday 2 and Payday: The Heist. It contains a Payday game modification, which is used to replace a model, sound, or texture that appears in the Payday game. PDMOD files may also be used to overwrite Payday programming.

Cách mở .PDMOD file

Để mở file .PDMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDMOD do người dùng đóng góp.

  • PAYDAY Bundle Modder
  • Overkill Software Payday 2
  • Overkill Software Payday 2
  • Overkill Software Payday: The Heist

Chuyển đổi file .PDMOD

File .PDMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *