PDO File

? Cách mở file .PDO? Những phần mềm mở file .PDO và sửa file lỗi. Convert Binary PDO file sang định dạng khác.

.PDO File Extension

   
File name PDO File
File Type Pepakura Designer File
Nhà phát triển Tama Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (82 Bình chọn)

File .PDO là file gì?

PDO là Data Files - Pepakura Designer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tama Software.

Một tập tin PDO là một file origami kỹ thuật số tạo ra bởi Pepakura Designer, một chương trình cho phép người sử dụng để tạo ra các mô hình giấy thủ công từ dữ liệu mô hình 3D. Nó bao gồm một mô hình 3D và 2D tương ứng cutout giấy của nó, mà các cửa hàng mô hình giấy gấp dòng, cắt giảm, và các mẫu. file PDO được sử dụng để in các mẫu thiết kế trên giấy, sau đó có thể được gấp lại và dán vào mô hình 3D gốc.

What is a PDO file?

A PDO file is a digital origami file created by Pepakura Designer, a program that allows user to generate paper craft models from 3D model data. It contains a 3D model and its corresponding 2D paper cutout, which stores the paper model's folding lines, cuts, and patterns. PDO files are used for printing the design on paper, which can then be folded and glued into the original 3D model.

Cách mở .PDO file

Để mở file .PDO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDO do người dùng đóng góp.

  • Tama Pepakura Viewer
  • Tama Pepakura Designer
  • Tama Pepakura Designer
  • PDF Converter Professional
  • Hancom Office Hanword
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PDO

File .PDO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *