PDPCOMP File

? Cách mở file .PDPCOMP? Những phần mềm mở file .PDPCOMP và sửa file lỗi. Convert N/A PDPCOMP file sang định dạng khác.

.PDPCOMP File Extension

   
File name PDPCOMP File
File Type Pdplayer Composition File
Nhà phát triển Chaos Group
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PDPCOMP là file gì?

PDPCOMP là Misc Files - Pdplayer Composition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chaos Group.

tập tin thành phần tạo ra và được sử dụng bởi Pdplayer, một cầu thủ chuỗi hình ảnh chuyên nghiệp; lưu tất cả các yếu tố thành phần của bạn, bao gồm tất cả các hình ảnh và video lớp.

What is a PDPCOMP file?

Composition file created and used by Pdplayer, a professional image sequence player; saves all the elements of your composition, including all of the image and video layers.

Cách mở .PDPCOMP file

Để mở file .PDPCOMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDPCOMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDPCOMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDPCOMP do người dùng đóng góp.

  • Chaos Group Pdplayer

Chuyển đổi file .PDPCOMP

File .PDPCOMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *