PDPD File

? Cách mở file .PDPD? Những phần mềm mở file .PDPD và sửa file lỗi. Convert N/A PDPD file sang định dạng khác.

.PDPD File Extension

   
File name PDPD File
File Type Product Details Page DataObject File
Nhà phát triển Synthrone
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (15 Bình chọn)

File .PDPD là file gì?

PDPD là Data Files - Product Details Page DataObject File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Synthrone.

Một tập tin PDPD là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Synthrone Crafter, một ứng dụng cho phép các nhà bán lẻ để quản lý, quản lý, định dạng và cập nhật nội dung điện tử. Nó chứa một hoặc nhiều sản phẩm cùng với thông số kỹ thuật dữ liệu sản phẩm và dữ liệu hậu cần sản phẩm. file PDPD có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, hình ảnh động, và các đối tượng vẽ.

What is a PDPD file?

A PDPD file is a data file created by Synthrone Crafter, an application that allows retailers to administer, manage, format, and update e-content. It contains one or more products along with product data specifications and product logistics data. PDPD files may include text, images, video, animations, and drawn objects.

Cách mở .PDPD file

Để mở file .PDPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDPD do người dùng đóng góp.

  • Synthrone Crafter

Chuyển đổi file .PDPD

File .PDPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *