PDPL File

? Cách mở file .PDPL? Những phần mềm mở file .PDPL và sửa file lỗi. Convert Text PDPL file sang định dạng khác.

.PDPL File Extension

   
File name PDPL File
File Type Plaintext Data Processing Language File
Nhà phát triển XLWW.net Development
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .PDPL là file gì?

PDPL là Data Files - Plaintext Data Processing Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi XLWW.net Development.

tập tin Một PDPL là một Plaintext Xử lý dữ liệu ngôn ngữ (PDPL) tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Phát triển XLWW.net để lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như phòng trưng bày hình ảnh và siêu dữ liệu. Nó được thiết kế để thay thế cho các định dạng .json, .CSV, và sql nhưng đòi hỏi một thông dịch tùy chỉnh được xây dựng cho từng ứng dụng mà sử dụng nó.

What is a PDPL file?

A PDPL file is a Plaintext Data Processing Language (PDPL) file created and used by XLWW.net Development for storing large amounts of data, such as image galleries and metadata. It is designed to be an alternative to the .JSON, .CSV, and .SQL formats but requires a custom-built interpreter for each application that uses it.

Cách mở .PDPL file

Để mở file .PDPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDPL do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .PDPL

File .PDPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *