PDR File

? Cách mở file .PDR? Những phần mềm mở file .PDR và sửa file lỗi. Convert N/A PDR file sang định dạng khác.

.PDR File Extension

   
File name PDR File
File Type 1Windows Port Driver
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .PDR là file gì?

PDR là System Files - 1Windows Port Driver, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tệp trình điều khiển cho phép các thiết bị USB nào đó, chẳng hạn như ổ đĩa flash USB, để được công nhận và sử dụng bởi một máy tính dựa trên Windows; tương tự như một trình điều khiển thiết bị ảo (file .VXD) được sử dụng bởi phần cứng khác.

What is a PDR file?

Driver file that allows certain USB devices, such as USB flash drives, to be recognized and used by a Windows-based computer; similar to a virtual device driver (.VXD file) used by other hardware.

Cách mở .PDR file

Để mở file .PDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CFPAS Form Filler
  • CFPAS Form Filler
  • GENETYX Ver.10
  • YDR
  • GENETYX-SV/RC Ver.11
  • GENETYX-SV/RC Ver.11

Chuyển đổi file .PDR

File .PDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *