PEGN File

? Cách mở file .PEGN? Những phần mềm mở file .PEGN và sửa file lỗi. Convert N/A PEGN file sang định dạng khác.

.PEGN File Extension

   
File name PEGN File
File Type Peggle Nights Replay File
Nhà phát triển PopCap Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PEGN là file gì?

PEGN là Game Files - Peggle Nights Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PopCap Games.

tập tin trò chơi phát lại tạo ra bởi Peggle Nights, một trò chơi mà đòi hỏi người chơi để chốt rõ ràng ở mỗi cấp; cho phép người dùng xem một phát lại của trò chơi của họ; có thể được chia sẻ và theo dõi bởi người dùng Peggle Nights khác.

What is a PEGN file?

Game replay file created by Peggle Nights, a game that requires players to clear pegs in each level; allows users to watch a replay of their game; can be shared and watched by other Peggle Nights users.

Cách mở .PEGN file

Để mở file .PEGN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEGN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEGN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEGN do người dùng đóng góp.

  • PopCap Games Peggle Nights
  • Peggle Nights Deluxe
  • Peggle Nights Deluxe

Chuyển đổi file .PEGN

File .PEGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *