PEK File

? Cách mở file .PEK? Những phần mềm mở file .PEK và sửa file lỗi. Convert N/A PEK file sang định dạng khác.

.PEK File Extension

   
File name PEK File
File Type Adobe Peak Waveform File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .PEK là file gì?

PEK là Audio Files - Adobe Peak Waveform File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin siêu dữ liệu âm thanh được sử dụng bởi các ứng dụng như Adobe Premiere Pro, After Effects, Soundbooth, và Encore; chứa dữ liệu dạng sóng hình ảnh được sử dụng để hiển thị xem trước dạng sóng âm thanh trên timeline track âm thanh.

What is a PEK file?

Audio metadata file used by Adobe applications such as Premiere Pro, After Effects, Soundbooth, and Encore; contains visual waveform data used for displaying audio waveform previews on the audio track timeline.

Cách mở .PEK file

Để mở file .PEK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEK do người dùng đóng góp.

  • Adobe Encore CS6
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe Audition CC 2019

Chuyển đổi file .PEK

File .PEK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *