PEKEY File

? Cách mở file .PEKEY? Những phần mềm mở file .PEKEY và sửa file lỗi. Convert N/A PEKEY file sang định dạng khác.

.PEKEY File Extension

   
File name PEKEY File
File Type PhysicsEditor License Key File
Nhà phát triển Code'n'Web
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PEKEY là file gì?

PEKEY là Misc Files - PhysicsEditor License Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Code'n'Web.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi PhysicsEditor, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa các thuộc tính vật lý của các đối tượng, thường là cho các trò chơi; chứa một chìa khóa dùng để đăng ký bản sao hợp lệ của phần mềm; cung cấp cho người sử dụng sau khi phần mềm đã được mua.

What is a PEKEY file?

Software license file used by PhysicsEditor, a program used for editing the physical properties of objects, often for games; contains a key that registers a valid copy of the software; supplied to the user after the software has been purchased.

Cách mở .PEKEY file

Để mở file .PEKEY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEKEY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEKEY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEKEY do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PhysicsEditor
  • PhysicsEditor

Chuyển đổi file .PEKEY

File .PEKEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *