PEM File

? Cách mở file .PEM? Những phần mềm mở file .PEM và sửa file lỗi. Convert Text PEM file sang định dạng khác.

.PEM File Extension

   
File name PEM File
File Type Privacy Enhanced Mail Certificate
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (57 Bình chọn)

File .PEM là file gì?

PEM là Web Files - Privacy Enhanced Mail Certificate, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PEM là một tập tin giấy chứng nhận Base64 mã hóa dùng để xác thực một trang web an toàn. Nó có thể chứa một khóa bí mật, chứng chỉ máy chủ certificate authority (CA), hoặc giấy chứng nhận khác nhau khác mà tạo nên chuỗi sự tin tưởng. file PEM thường được nhập từ một máy chủ Web Apache Unix-based và tương thích với các ứng dụng OpenSSL.

What is a PEM file?

A PEM file is a Base64-encoded certificate file used to authenticate a secure website. It may contain a private key, certificate authority (CA) server certificate, or other various certificates that make up the trust chain. PEM files typically imported from a Unix-based Apache Web server and compatible with OpenSSL applications.

Cách mở .PEM file

Để mở file .PEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEM do người dùng đóng góp.

  • Apache Web Server
  • Microsoft IIS
  • Microsoft IIS
  • Apple Keychain Access
  • PGP
  • PE-DESIGN NEXT
  • PE-DESIGN NEXT

Chuyển đổi file .PEM

File .PEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *