PFG File

? Cách mở file .PFG? Những phần mềm mở file .PFG và sửa file lỗi. Convert Text PFG file sang định dạng khác.

.PFG File Extension

   
File name PFG File
File Type jEEPers Program Configuration File
Nhà phát triển Dave2
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .PFG là file gì?

PFG là Developer Files - jEEPers Program Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dave2.

Tập tin được sử dụng bởi Jeepers, một chương trình sử dụng để sửa đổi vi điều khiển AVR; chứa các hướng dẫn cho việc thay đổi chương trình AVR on-board; quy định cụ thể cơ sở Intel Hex định dạng hình ảnh vi điều khiển cũng như thay đổi cấu hình cho hình ảnh.

What is a PFG file?

File used by jEEPers, a program used to modify AVR microcontrollers; contains instructions for modifying on-board AVR programs; specifies a base Intel Hex-formatted microcontroller image as well as configuration changes to the image.

Cách mở .PFG file

Để mở file .PFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • POSTFEKO
  • Galaxy
  • PFG Loader
  • PFG Loader

Chuyển đổi file .PFG

File .PFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *