PFI File

? Cách mở file .PFI? Những phần mềm mở file .PFI và sửa file lỗi. Convert Binary PFI file sang định dạng khác.

.PFI File Extension

   
File name PFI File
File Type 1PhotoFiltre Studio Image
Nhà phát triển PhotoFiltre Studio
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .PFI là file gì?

PFI là Raster Image Files - 1PhotoFiltre Studio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PhotoFiltre Studio.

file ảnh raster tạo ra bởi PhotoFiltre Studio, một hình ảnh chương trình chỉnh sửa cho Windows; chứa đồ họa được vẽ bởi người sử dụng và hỗ trợ nhiều lớp chỉnh sửa trong cùng một hình ảnh; sử dụng như là nguồn gốc tiết kiệm định dạng cho phần mềm.

What is a PFI file?

Raster image file created by PhotoFiltre Studio, an image editing program for Windows; contains graphics drawn by the user and supports multiple editing layers within the same image; used as the native save format for the software.

Cách mở .PFI file

Để mở file .PFI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFI do người dùng đóng góp.

  • PhotoFiltre Studio
  • PhotoFiltre
  • PhotoFiltre
  • PhotoFiltre Studio

Chuyển đổi file .PFI

File .PFI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *