PFILE File

? Cách mở file .PFILE? Những phần mềm mở file .PFILE và sửa file lỗi. Convert N/A PFILE file sang định dạng khác.

.PFILE File Extension

   
File name PFILE File
File Type Rights Management Protected File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (26 Bình chọn)

File .PFILE là file gì?

PFILE là Encoded Files - Rights Management Protected File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một pfile là một tập tin được bảo vệ với Microsoft Management Quyền (RMS), một ứng dụng dùng để bảo vệ thông tin kỹ thuật số của người dùng. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một .VSDX hoặc file .DOC, mà đã được mã hóa với RMS. file pfile đang quát bảo vệ trong khi .PPDF, PTXT, và các tập tin PJPG được bảo vệ như chỉ đọc.

What is a PFILE file?

A PFILE file is a file protected with Microsoft Rights Management (RMS), an application used to protect a user's digital information. It contains a file, such as a .VSDX or .DOC file, that has been encrypted with RMS. PFILE files are generically protected whereas .PPDF, PTXT, and PJPG files are protected as read-only.

Cách mở .PFILE file

Để mở file .PFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFILE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft RMS Sharing
  • Microsoft Azure Information Protection Viewer
  • Microsoft Azure Information Protection Viewer

Chuyển đổi file .PFILE

File .PFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *