PFS File

? Cách mở file .PFS? Những phần mềm mở file .PFS và sửa file lỗi. Convert Text PFS file sang định dạng khác.

.PFS File Extension

   
File name PFS File
File Type PhotoFiltre Studio Saved Selection File
Nhà phát triển Antonio Da Cruz
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PFS là file gì?

PFS là Settings Files - PhotoFiltre Studio Saved Selection File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Antonio Da Cruz.

tập tin Một PFS là một tập tin lựa chọn tạo ra bởi PhotoFiltre Studio, một chương trình chỉnh sửa hình ảnh. Nó chứa tọa độ được sử dụng bởi công cụ lựa chọn đa giác trình biên tập hình ảnh của để vẽ ranh giới giữa các tọa độ nhất định. file PFS được lưu trữ trong văn bản đơn giản.

What is a PFS file?

A PFS file is a selection file created by PhotoFiltre Studio, an image retouching program. It contains coordinates used by the image editor's polygon selection tool in order to draw lines between the given coordinates. PFS files are stored in plain text.

Cách mở .PFS file

Để mở file .PFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFS do người dùng đóng góp.

  • PhotoFiltre Studio X
  • PhotoFiltre
  • PhotoFiltre
  • PhotoFiltre Studio
  • PhotoFilmStrip
  • POSTFEKO
  • POSTFEKO

Chuyển đổi file .PFS

File .PFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *