PFV File

? Cách mở file .PFV? Những phần mềm mở file .PFV và sửa file lỗi. Convert Binary PFV file sang định dạng khác.

.PFV File Extension

   
File name PFV File
File Type PhotoFiltre Studio Vectorial Path
Nhà phát triển Antonio Da Cruz
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PFV là file gì?

PFV là Vector Image Files - PhotoFiltre Studio Vectorial Path, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Antonio Da Cruz.

tập tin vector đồ họa được sử dụng bởi PhotoFiltre Studio, một hình ảnh chương trình việc sửa sang; những tập tin này giữ đồ họa vector, mà sử dụng điểm, đường thẳng, đường cong, và hình dạng để đại diện cho hình ảnh đồ họa máy tính; hình ảnh vector cũng có thể được thay đổi kích cỡ hoặc kéo dài và duy trì chất lượng của họ không giống như bitmap.

What is a PFV file?

Vector graphic file used by PhotoFiltre Studio, an image retouching program; these files hold vector graphics, which use points, lines, curves, and shapes to represent images in computer graphics; vector images can also be resized or stretched and maintain their quality unlike bitmaps.

Cách mở .PFV file

Để mở file .PFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFV do người dùng đóng góp.

  • PhotoFiltre Studio X
  • PhotoFiltre
  • PhotoFiltre
  • PPStream
  • PhotoFiltre Studio
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .PFV

File .PFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *