PFX File

? Cách mở file .PFX? Những phần mềm mở file .PFX và sửa file lỗi. Convert N/A PFX file sang định dạng khác.

.PFX File Extension

   
File name PFX File
File Type 1PKCS #12 Certificate File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (36 Bình chọn)

File .PFX là file gì?

PFX là System Files - 1PKCS #12 Certificate File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin an ninh được mã hóa mà các cửa hàng đảm bảo chứng chỉ dùng để xác thực một người hoặc thiết bị, chẳng hạn như một máy tính hoặc máy chủ web; đòi hỏi một mật khẩu sẽ được mở; có thể được cài đặt bằng cách kích chuột phải vào tập tin và chọn "Install PFX."

What is a PFX file?

Encrypted security file that stores secure certificates used to authenticate a person or device, such as a computer or web server; requires a password to be opened; can be installed by right-clicking the file and selecting "Install PFX."

Cách mở .PFX file

Để mở file .PFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PowerVR SDK
  • PowerVR SDK
  • Mixman Spin Control
  • KeyStore Explorer

Chuyển đổi file .PFX

File .PFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *