PGAL File

? Cách mở file .PGAL? Những phần mềm mở file .PGAL và sửa file lỗi. Convert N/A PGAL file sang định dạng khác.

.PGAL File Extension

   
File name PGAL File
File Type Photo! 3D Album Gallery
Nhà phát triển Photo!
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PGAL là file gì?

PGAL là 3D Image Files - Photo! 3D Album Gallery, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Photo!.

tập tin Một PGAL chứa một bộ sưu tập các hình ảnh được tạo ra bởi hình ảnh! 3D Album, một chương trình sử dụng để hình ảnh xuất hiện trong một môi trường 3D như một phòng trưng bày nghệ thuật hoặc kim tự tháp Ai Cập. Nó lưu trữ hình ảnh JPEG nhập khẩu bởi một người dùng trong một môi trường thư viện 3D.

What is a PGAL file?

A PGAL file contains a gallery of pictures created by Photo! 3D Album, a program used to present pictures in a 3D environment such as an art gallery or Egyptian pyramid. It stores JPEG images imported by a user in a 3D gallery environment.

Cách mở .PGAL file

Để mở file .PGAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGAL do người dùng đóng góp.

  • Photo! 3D Album and Photo! 3D ScreenSaver
  • Photo! 3D Album
  • Photo! 3D Album

Chuyển đổi file .PGAL

File .PGAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *