PHB File

? Cách mở file .PHB? Những phần mềm mở file .PHB và sửa file lỗi. Convert Binary PHB file sang định dạng khác.

.PHB File Extension

   
File name PHB File
File Type 1Motorola Phone Book File
Nhà phát triển Motorola
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PHB là file gì?

PHB là Data Files - 1Motorola Phone Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Motorola.

tập tin danh bạ điện thoại được sử dụng bởi điện thoại di động Motorola; chứa địa chỉ liên lạc, bao gồm tên, số điện thoại và thông tin địa chỉ khác; sử dụng để sao lưu và khôi phục danh bạ điện thoại người dùng.

What is a PHB file?

Phone book file used by Motorola mobile phones; contains contacts, including names, phone numbers, and other address information; used to backup and restore user phone books.

Cách mở .PHB file

Để mở file .PHB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHB do người dùng đóng góp.

  • Motorola Phone Tools
  • Embird
  • Embird
  • easybook
  • SewWhat-Pro Application
  • Stitch Era Era
  • Stitch Era Era

Chuyển đổi file .PHB

File .PHB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *