PHD File

? Cách mở file .PHD? Những phần mềm mở file .PHD và sửa file lỗi. Convert Binary PHD file sang định dạng khác.

.PHD File Extension

   
File name PHD File
File Type 1PhotoDirector Project File
Nhà phát triển CyberLink
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .PHD là file gì?

PHD là Data Files - 1PhotoDirector Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CyberLink.

Ảnh dự án tạo ra bởi PhotoDirector, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số; hỗ trợ nhập khẩu hình ảnh từ nhiều định dạng RAW camera khác nhau, bao gồm .DNG, .CR2, .SRF, và nhiều người khác; chứa các thư viện hình ảnh nhập khẩu và lưu trữ bất kỳ sửa đổi người sử dụng; sử dụng như các dự án có nguồn gốc tiết kiệm định dạng và được lưu với các tập tin dữ liệu khác và thư mục có chứa các dữ liệu ảnh kỹ thuật số.

What is a PHD file?

Photo project created by PhotoDirector, a program used for editing digital photos; supports imported photos from many different camera RAW formats, including .DNG, .CR2, .SRF, and many others; contains the library of imported images and stores any user edits; used as the native project save format and is saved with other data files and folders that contain the digital photo data.

Cách mở .PHD file

Để mở file .PHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHD do người dùng đóng góp.

  • CyberLink PhotoDirector
  • MTerm Terminal Server
  • MTerm Terminal Server
  • Sierra Photo Home Interiors
  • BioTrak

Chuyển đổi file .PHD

File .PHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *