PHP File

? Cách mở file .PHP? Những phần mềm mở file .PHP và sửa file lỗi. Convert Text PHP file sang định dạng khác.

.PHP File Extension

   
File name PHP File
File Type PHP Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (526 Bình chọn)

File .PHP là file gì?

PHP là Web Files - PHP Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một PHP tập tin là một trang web có chứa PHP (Hypertext Preprocessor) mã. Nó có thể bao gồm các chức năng PHP mà có thể xử lý các hình thức trực tuyến, có được ngày và thời gian, hoặc truy cập thông tin từ một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu MySQL.

What is a PHP file?

A PHP file is a webpage that contains PHP (Hypertext Preprocessor) code. It may include PHP functions that can process online forms, get the date and time, or access information from a database, such as a MySQL database.

Cách mở .PHP file

Để mở file .PHP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHP do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe Dreamweaver
  • Microsoft Picture It
  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • PrintMaster

Chuyển đổi file .PHP

File .PHP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *