PHP2 File

? Cách mở file .PHP2? Những phần mềm mở file .PHP2 và sửa file lỗi. Convert Text PHP2 file sang định dạng khác.

.PHP2 File Extension

   
File name PHP2 File
File Type PHP 2 Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PHP2 là file gì?

PHP2 là Web Files - PHP 2 Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PHP2 là một file web có thể chứa PHP 2 mã nguồn. Các mã PHP trong trang được phân tách bởi một động cơ PHP trên máy chủ web năng tạo động HTML gửi tới trình duyệt web của người dùng. Các tập tin có thể được dùng kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL.

What is a PHP2 file?

A PHP2 file is a web file that may contain PHP 2 source code. The PHP code within the page is parsed by a PHP engine on the web server that dynamically generates HTML sent to the user's web browser. The file may be used in combination with the MySQL database.

Cách mở .PHP2 file

Để mở file .PHP2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHP2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHP2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHP2 do người dùng đóng góp.

 • Vim
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • PHP
 • Apache Web Server
 • Eclipse PHP Development Tools
 • Eclipse PHP Development Tools
 • ES-Computing EditPlus
 • gVim
 • Web browser
 • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .PHP2

File .PHP2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *