PHP3 File

? Cách mở file .PHP3? Những phần mềm mở file .PHP3 và sửa file lỗi. Convert Text PHP3 file sang định dạng khác.

.PHP3 File Extension

   
File name PHP3 File
File Type PHP 3 Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (10 Bình chọn)

File .PHP3 là file gì?

PHP3 là Web Files - PHP 3 Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

trang web có thể chứa mã PHP 3; mã PHP trong trang được phân tách bởi một động cơ PHP trên máy chủ Web, tự động tạo ra HTML được gửi tới trình duyệt web của người dùng; thường được sử dụng kết hợp với một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL.

What is a PHP3 file?

Web page that may contain PHP 3 code; the PHP code within the page is parsed by a PHP engine on the Web server, which dynamically generates HTML that is sent to the user's Web browser; often used in combination with a database, such as MySQL.

Cách mở .PHP3 file

Để mở file .PHP3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHP3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHP3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHP3 do người dùng đóng góp.

 • MacroMates TextMate
 • Vim
 • Vim
 • File Viewer Plus
 • PHP
 • Apache Web Server
 • Apache Web Server
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • ES-Computing EditPlus
 • gVim
 • Web browser

Chuyển đổi file .PHP3

File .PHP3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *