PHP5 File

? Cách mở file .PHP5? Những phần mềm mở file .PHP5 và sửa file lỗi. Convert Text PHP5 file sang định dạng khác.

.PHP5 File Extension

   
File name PHP5 File
File Type PHP 5 Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PHP5 là file gì?

PHP5 là Web Files - PHP 5 Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

trang web có thể chứa mã PHP; chức năng PHP được phân tách bởi một động cơ PHP trên máy chủ Web, tự động tạo ra HTML; thường được sử dụng để truy cập dữ liệu từ một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL.

What is a PHP5 file?

Web page that may contain PHP code; PHP functions are parsed by a PHP engine on the Web server, which dynamically generates HTML; often used for accessing data from a database management system, such as MySQL.

Cách mở .PHP5 file

Để mở file .PHP5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHP5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHP5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHP5 do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Web browser
  • text editor
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020

Chuyển đổi file .PHP5

File .PHP5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *