PHR File

? Cách mở file .PHR? Những phần mềm mở file .PHR và sửa file lỗi. Convert Text PHR file sang định dạng khác.

.PHR File Extension

   
File name PHR File
File Type RoboHelp Phrase List
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PHR là file gì?

PHR là Data Files - RoboHelp Phrase List, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin văn bản đơn giản được tạo ra bởi Robohelp, một chương trình sử dụng để làm tài liệu giúp Windows; tiết kiệm một danh sách các cụm tùy chỉnh được xác định bởi các tác giả giúp đỡ tài liệu, mỗi trong số đó có thể được kết hợp với chủ đề khi sự giúp đỡ người đọc tìm kiếm các tài liệu; lưu lại dưới dạng một phần của một dự án giúp đỡ (file .XPJ).

What is a PHR file?

Plain text file created by RoboHelp, a program used for making Windows help documents; saves a list of custom phrases that are specified by the help documentation author, each of which can be matched to topics when the help reader searches the documentation; saved as part of a help project (.XPJ file).

Cách mở .PHR file

Để mở file .PHR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Type Pilot
  • Type Pilot

Chuyển đổi file .PHR

File .PHR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *