PHTML File

? Cách mở file .PHTML? Những phần mềm mở file .PHTML và sửa file lỗi. Convert Text PHTML file sang định dạng khác.

.PHTML File Extension

   
File name PHTML File
File Type PHP Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .PHTML là file gì?

PHTML là Web Files - PHP Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

trang web có chứa mã PHP; phân tích bởi một động cơ PHP trên máy chủ Web, tự động tạo ra HTML; thường được sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu MySQL; có thể chạy bằng Apache hoặc Windows Server với PHP engine cài đặt.

What is a PHTML file?

Web page that contains PHP code; parsed by a PHP engine on the Web server, which dynamically generates HTML; often used for database access, such as retrieving data from a MySQL database; can be run using Apache or Windows Server with the PHP engine installed.

Cách mở .PHTML file

Để mở file .PHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHTML do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apache Web Server
  • Apache Web Server
  • Web browser
  • Zend Studio
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .PHTML

File .PHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *