PKX File

? Cách mở file .PKX? Những phần mềm mở file .PKX và sửa file lỗi. Convert N/A PKX file sang định dạng khác.

.PKX File Extension

   
File name PKX File
File Type Decrypted 3DS Pokémon Save File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PKX là file gì?

PKX là Game Files - Decrypted 3DS Pokémon Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Giải mã Pokémon tập tin được sử dụng bởi trò chơi Pokémon cho nền tảng Nintendo 3DS, chẳng hạn như Pokémon X và Pokémon Y; lưu trữ thông tin về một Pokémon, bao gồm các loài, EXP, khả năng, tấn công, và chủ sở hữu hiện tại.

What is a PKX file?

Decrypted Pokémon file used by Pokémon games for the Nintendo 3DS platform, such as Pokémon X and Pokémon Y; stores information about a Pokémon, including the species, EXP, abilities, attacks, and current owner.

Cách mở .PKX file

Để mở file .PKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKX do người dùng đóng góp.

  • PKHeX
  • yessign7 XML ActiveX Control
  • yessign7 XML ActiveX Control
  • SoftCamp Secure KeyStroke

Chuyển đổi file .PKX

File .PKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *