PHYA File

? Cách mở file .PHYA? Những phần mềm mở file .PHYA và sửa file lỗi. Convert Binary PHYA file sang định dạng khác.

.PHYA File Extension

   
File name PHYA File
File Type Aleph One Physics File
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .PHYA là file gì?

PHYA là Game Files - Aleph One Physics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

Vật lý tập tin được sử dụng bởi các cơ shooter game Aleph Một người thứ nhất; chứa các thuộc tính vật lý cho các trò chơi, chẳng hạn như tốc độ, trọng lực, và phản ứng đối với vụ nổ; dùng để thay đổi thuộc tính trò chơi, chẳng hạn như làm thế nào cao và xa các nhân vật có thể nhảy.

What is a PHYA file?

Physics file used by the Aleph One first-person shooter gaming engine; contains physical properties for the game, such as speed, gravity, and reactions to explosions; used to modify game properties, such as how high and far the character can jump.

Cách mở .PHYA file

Để mở file .PHYA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHYA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHYA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHYA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PHYA

File .PHYA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *