PHYSICSMATERIAL2D File

? Cách mở file .PHYSICSMATERIAL2D? Những phần mềm mở file .PHYSICSMATERIAL2D và sửa file lỗi. Convert Text PHYSICSMATERIAL2D file sang định dạng khác.

.PHYSICSMATERIAL2D File Extension

   
File name PHYSICSMATERIAL2D File
File Type Unity Physics Material 2D File
Nhà phát triển Unity Technologies
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PHYSICSMATERIAL2D là file gì?

PHYSICSMATERIAL2D là Game Files - Unity Physics Material 2D File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Unity Technologies.

Một tập tin PHYSICSMATERIAL2D là một tập tin dữ liệu tài sản được sử dụng bởi Unity, một nền tảng phát triển cho việc phát triển 2D và 3D trò chơi. Nó chứa thông tin mô tả ma sát và bị trả lại vật lý giữa 2D đối tượng khi chúng va chạm trong một trò chơi. file PHYSICSMATERIAL2D được lưu trong YAML (YAML Không phải là Markup Language) định dạng, mà là một định dạng dữ liệu con người có thể đọc được.

What is a PHYSICSMATERIAL2D file?

A PHYSICSMATERIAL2D file is a data asset file used by Unity, a development platform for developing 2D and 3D games. It contains information that describes the friction and bounce physics between 2D objects when they collide in a game. PHYSICSMATERIAL2D files are saved in YAML (YAML Ain't Markup Language) format, which is a human-readable data format.

Cách mở .PHYSICSMATERIAL2D file

Để mở file .PHYSICSMATERIAL2D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHYSICSMATERIAL2D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHYSICSMATERIAL2D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHYSICSMATERIAL2D do người dùng đóng góp.

  • Unity Technologies Unity

Chuyển đổi file .PHYSICSMATERIAL2D

File .PHYSICSMATERIAL2D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *