PI3 File

? Cách mở file .PI3? Những phần mềm mở file .PI3 và sửa file lỗi. Convert N/A PI3 file sang định dạng khác.

.PI3 File Extension

   
File name PI3 File
File Type Degas High Resolution Image File
Nhà phát triển Degas
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .PI3 là file gì?

PI3 là Raster Image Files - Degas High Resolution Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Degas.

Bitmap định dạng đồ họa được sử dụng bởi Degas, một biên tập viên hình ảnh cho các máy tính Atari ST; phiên bản độ phân giải cao (640x400), nhưng chỉ hỗ trợ 2 màu sắc; có thể được mở với Degas trên các hệ thống Atari hoặc với các chương trình xem hình ảnh khác nhau cho Mac và PC.

What is a PI3 file?

Bitmap graphic format used by DEGAS, an image editor for Atari ST computers; high resolution version (640x400), but only supports 2 colors; can be opened with Degas on Atari systems or with various image viewing programs for Mac and PC.

Cách mở .PI3 file

Để mở file .PI3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PI3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PI3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PI3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PI3

File .PI3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *