PID File

? Cách mở file .PID? Những phần mềm mở file .PID và sửa file lỗi. Convert Text PID file sang định dạng khác.

.PID File Extension

   
File name PID File
File Type 1Process ID File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (32 Bình chọn)

File .PID là file gì?

PID là Misc Files - 1Process ID File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Generic quá trình đăng nhập, dữ liệu hoặc tập tin cấu hình được sử dụng trên hệ thống Unix-based; thường lưu trữ một hoặc nhiều ID quá trình, trong đó duy nhất xác định một quá trình trong hệ điều hành.

What is a PID file?

Generic process log, data, or configuration file used on Unix-based systems; typically stores one or more process IDs, which uniquely identify a process in the operating system.

Cách mở .PID file

Để mở file .PID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PID do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • Apple TextEdit
  • Apple TextEdit
  • text editor
  • SmartPlant P&ID
  • GWD Text Editor
  • GWD Text Editor

Chuyển đổi file .PID

File .PID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *