PIE File

? Cách mở file .PIE? Những phần mềm mở file .PIE và sửa file lỗi. Convert N/A PIE file sang định dạng khác.

.PIE File Extension

   
File name PIE File
File Type GlovePIE Controller Script
Nhà phát triển Carl Kenner
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .PIE là file gì?

PIE là Settings Files - GlovePIE Controller Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Carl Kenner.

Script cho phép một bộ điều khiển phần cứng để làm việc với GlovePIE (Glove Programmable Input Emulator); bản đồ chức năng phần cứng, chẳng hạn như phong trào và hành động nút, để các lệnh phần mềm; cho phép các thiết bị đầu vào không phải là PC (không chỉ găng tay) được sử dụng với một máy tính Windows.

What is a PIE file?

Script that allows a hardware controller to work with GlovePIE (Glove Programmable Input Emulator); maps hardware functions, such as movements and button actions, to software commands; allows non-PC input devices (not just gloves) to be used with a Windows computer.

Cách mở .PIE file

Để mở file .PIE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIE do người dùng đóng góp.

  • HAANSOFT HWP
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • WinDS PRO Apps
  • Privacy-i
  • Privacy-i

Chuyển đổi file .PIE

File .PIE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *