PIF File

? Cách mở file .PIF? Những phần mềm mở file .PIF và sửa file lỗi. Convert N/A PIF file sang định dạng khác.

.PIF File Extension

   
File name PIF File
File Type Program Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (23 Bình chọn)

File .PIF là file gì?

PIF là Executable Files - Program Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một PIF chứa thông tin sử dụng để xác định cách một chương trình MS-DOS-based nên chạy. Nó cũng có thể đóng vai trò như một phím tắt để một tập tin thực thi, giống như một tập tin LNK, và thường được tạo ra khi người dùng thực hiện một một phím tắt để một chương trình DOS hoặc sửa đổi các thuộc tính của chương trình. file PIF chứa thông tin khác nhau như đường dẫn cho tập tin .EXE, bao nhiêu bộ nhớ để sử dụng, cỡ chữ, màu sắc màn hình, và kích thước của cửa sổ của chương trình.

What is a PIF file?

A PIF file contains information used to define how an MS-DOS-based program should run. It can also serve as a shortcut to an executable file, much like a .LNK file, and is commonly created when the user makes a a shortcut to a DOS program or modifies the properties of the program. PIF files contain various information such as the path for the .EXE file, how much memory to use, font size, screen colors, and the size of the program's window.

Cách mở .PIF file

Để mở file .PIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .PIF

File .PIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *