PIO File

? Cách mở file .PIO? Những phần mềm mở file .PIO và sửa file lỗi. Convert N/A PIO file sang định dạng khác.

.PIO File Extension

   
File name PIO File
File Type Pro Tools I/O Settings File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PIO là file gì?

PIO là Settings Files - Pro Tools I/O Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Pro Tools, một máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW); lưu các thiết lập đầu vào và đầu ra, bao gồm các nguồn đầu vào, đầu ra định dạng, cấu hình xe buýt, tiền khuyếch đại mic, và H / W chậm trễ chèn; cho phép thiết lập để được cứu và tái sử dụng giữa các phiên.

What is a PIO file?

Settings file created by Pro Tools, a digital audio workstation (DAW); saves input and output settings, including input sources, output formats, bus configurations, mic preamps, and H/W insert delay; allows settings to be saved and reused between sessions.

Cách mở .PIO file

Để mở file .PIO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIO do người dùng đóng góp.

  • Avid Pro Tools
  • ProTools MP
  • ProTools MP
  • Pro ToolsR
  • Killer Bugs for Pro Tools
  • Bagpipe Music Writer Gold
  • Bagpipe Music Writer Gold

Chuyển đổi file .PIO

File .PIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *