PIP File

? Cách mở file .PIP? Những phần mềm mở file .PIP và sửa file lỗi. Convert N/A PIP file sang định dạng khác.

.PIP File Extension

   
File name PIP File
File Type Office Personalized Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (35 Bình chọn)

File .PIP là file gì?

PIP là Settings Files - Office Personalized Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập Sở thích sử dụng bởi các chương trình Microsoft Office để lưu trữ "Personalized Menus và Toolbars" Cài đặt; tạo ra bởi mỗi ứng dụng Office bằng cách đánh giá những gì lệnh đơn được sử dụng nhất; chỉ lệnh thường được sử dụng sẽ được hiển thị trong một phiên bản rút gọn của mỗi menu.

What is a PIP file?

Preference file used by Microsoft Office programs to store "Personalized Menus and Toolbars" settings; created by each Office application by evaluating what menu commands are used most; only commonly used commands are displayed in a shortened version of each menu.

Cách mở .PIP file

Để mở file .PIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019

Chuyển đổi file .PIP

File .PIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *