PIPD File

? Cách mở file .PIPD? Những phần mềm mở file .PIPD và sửa file lỗi. Convert N/A PIPD file sang định dạng khác.

.PIPD File Extension

   
File name PIPD File
File Type PIPE-FLO Demo Project File
Nhà phát triển Engineered Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PIPD là file gì?

PIPD là CAD Files - PIPE-FLO Demo Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Engineered Software.

CAD tập tin được tạo ra bởi phiên bản demo của PIPE-FLO phần mềm hệ thống đường ống thiết kế; tiết kiệm một sơ đồ của hệ thống đường ống và kết hợp đường ống, máy bơm, máy nén, van điều khiển, và các thành phần khác; cho phép thiết kế được lưu trữ bởi các phiên bản dùng thử của phần mềm.

What is a PIPD file?

CAD file created by the demo version of PIPE-FLO pipe system design software; saves a schematic of the piping system and incorporates pipelines, pumps, compressors, control valves, and other components; enables designs to be stored by the trial version of the software.

Cách mở .PIPD file

Để mở file .PIPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIPD do người dùng đóng góp.

  • Engineered Software Flow of Fluids
  • Engineered Software PIPE-FLO
  • Engineered Software PIPE-FLO

Chuyển đổi file .PIPD

File .PIPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *