PJ2 File

? Cách mở file .PJ2? Những phần mềm mở file .PJ2 và sửa file lỗi. Convert N/A PJ2 file sang định dạng khác.

.PJ2 File Extension

   
File name PJ2 File
File Type xPlan Document
Nhà phát triển adnx
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PJ2 là file gì?

PJ2 là Data Files - xPlan Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi adnx.

hồ sơ dự án tạo ra bởi xPlan, một chương trình quản lý dự án; chứa dữ liệu của dự án như tiền ngân sách, chi tiết hàng tuần, sự kiện quan trọng đạt được, và tiến bộ cập nhật.

What is a PJ2 file?

Project file created by xPlan, a project management program; contains project data such as budget amount, weekly details, milestones reached, and updated progress.

Cách mở .PJ2 file

Để mở file .PJ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJ2 do người dùng đóng góp.

  • adnx xPlan

Chuyển đổi file .PJ2

File .PJ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *