PJM File

? Cách mở file .PJM? Những phần mềm mở file .PJM và sửa file lỗi. Convert N/A PJM file sang định dạng khác.

.PJM File Extension

   
File name PJM File
File Type xPlan Model
Nhà phát triển adnx
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PJM là file gì?

PJM là Data Files - xPlan Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi adnx.

Mô hình được tạo ra bởi xPlan, một ứng dụng quản lý dự án; tương tự như các tập tin .PJ2; nắm giữ một tài liệu thư mục và hai .xml; chứa dữ liệu đầu vào của dự án như báo cáo, nhiệm vụ dự án, nguồn lực, và sự kiện.

What is a PJM file?

Model created by xPlan, a project management application; similar to the .PJ2 file; holds a Documents folder and two .XML files; contains project data input such as reports, project tasks, resources, and events.

Cách mở .PJM file

Để mở file .PJM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJM do người dùng đóng góp.

  • adnx xPlan

Chuyển đổi file .PJM

File .PJM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *