PJUNOXL File

? Cách mở file .PJUNOXL? Những phần mềm mở file .PJUNOXL và sửa file lỗi. Convert XML PJUNOXL file sang định dạng khác.

.PJUNOXL File Extension

   
File name PJUNOXL File
File Type Preset File
Nhà phát triển Togu Audio Line
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PJUNOXL là file gì?

PJUNOXL là Audio Files - Preset File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Togu Audio Line.

Preset tập tin được sử dụng bởi TAL-U-NO-LX, một mô phỏng công cụ tổng hợp; chứa trước khi thực hiện hoặc tùy chỉnh cài đặt âm thanh cho một mẫu cụ như "Disco Bass", "DRM Đá Drum 1 FMR," và "WorldNetDaily Clarinet FMR;" bao gồm cài đặt cho khối lượng, đồng bộ hóa đồng hồ midi, giữ giọng nói, quãng tám transpose, khối lượng vận tốc, và nhiều hơn nữa.

What is a PJUNOXL file?

Preset file used by TAL-U-NO-LX, a synthesizer instrument emulator; contains pre-made or customized audio settings for an instrument sample such as "Disco Bass," "DRM Kick Drum 1 FMR," and "WND Clarinet FMR;" includes settings for volume, midi clock sync, voice hold, octave transpose, velocity volume, and more.

Cách mở .PJUNOXL file

Để mở file .PJUNOXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJUNOXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJUNOXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJUNOXL do người dùng đóng góp.

  • Togu Audio Line TAL-U-NO-LX

Chuyển đổi file .PJUNOXL

File .PJUNOXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *