PJX File

? Cách mở file .PJX? Những phần mềm mở file .PJX và sửa file lỗi. Convert N/A PJX file sang định dạng khác.

.PJX File Extension

   
File name PJX File
File Type FoxPro Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PJX là file gì?

PJX là Developer Files - FoxPro Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Dự án tạo ra bởi phần mềm phát triển cơ sở dữ liệu FoxPro; có thể chứa các chương trình, các menu, báo cáo, nhãn, biểu mẫu, và các tập tin thư viện.

What is a PJX file?

Project created by FoxPro database development software; may contain programs, menus, reports, labels, forms, and library files.

Cách mở .PJX file

Để mở file .PJX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro

Chuyển đổi file .PJX

File .PJX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *